Kontakt

MINDO, s.r.o.

Pribinove sady 29/17
018 51 Nová Dubnica

mobil:
0905 626 773
0905 249 996

byty@mindo.sk

Investor a predajca bytov

Investor spoločnosť MINDO, s.r.o. ako developer sa rozhodol postaviť bytové domy v obci Ladce
na Záhradnej ulici pri futbalovom ihrisku.