Lokalita

Lokalita a základné charakteristické údaje

Obec Ladce leží v severozápadnej časti Ilavského podolia v nadmorskej výške 250m nad morom.
Z južnej strany zasahuje do katastra obce Strážovská vrchovina s množstvom ložísk vápencov a slieňov, čo vytvorilo predpoklad pre výrobu cementu, ktorý patrí k najkvalitnejším v EU a ktorou sú Ladce vari najznámejšie.

V súčasnosti má obec Ladce 2.604 obyvateľov. Patrí do okresu Ilava v Trenčianskom kraji. Obec má vybudovanú kompletnú infraštruktúru (obchody, školy, športoviská, kultúrny dom, zdravotnícke zabezpečenie, odborné učilište internátne, kaštieľ z polovice 18. storočia Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta z Pauly a plánuje sa výstavba kostola....) a vynikajúce dopravné spojenie s okolitými mestami. V obci sa nachádza železničná stanica na trati Bratislava – Žilina a obec má priame napojenie na diaľnicu Bratislava – Žilina. Od mesta Považská Bystrica je obec vzdialená približne
15 km a do krajského mesta Trenčín je to z obce len 25 km. Okresné mesto Ilava, taktiež známe mesto na Považí, je vzdialené len 10 km.

Územie je atraktívne z hľadiska lokality pre návrh bytových domov, ako i riešenia vlastných bytových jednotiek a potrebných priestorov. Lokalita stavby sa nachádza na začiatku obce,
po pravej strane štátnej cesty na príjazde z Ilavy. Jedná sa o parcely toho času s dookola jestvujúcimi obytnými domami, ktoré sú i podľa schváleného územného plánu obce určené na výstavbu bytových domov. Do dotknutej lokality sú urbanisticky navrhované BYTOVÉ DOMY a potrebné príjazdové komunikácie s parkoviskami. Všetko, čo obyvatelia potrebujú je nablízku – obchody, pošta, obecný úrad, futbalové ihrisko, kultúrny dom ...