Postup pri kúpe

Postup realizácie kúpy Vášho nového bytu

Byty sú už zapísané na liste vlastníctva. Kúpa sa zrealizuje na základe kúpnej zmluvy a prevedením vlastníctva bytu a jeho príslušenstva na kupujúceho (zapísaním na list vlastníctva). Jednotlivé zmluvy je možné vzájomnou dohodou modifikovať.